Kalkulator łączący rynek Forex

Kalkulator łączący rynek Forex

Kalkulator łączący rynek Forex

Forex Compounding Calculator oblicza miesięczne dochody z oprocentowania na podstawie określonego Bilansu Początkowego, Miesięcznego przyrostu procentowego i Liczby miesięcy, i podaje wynik zarówno jako wykres, jak i tabelę. Po prostu wypełnij poniższy formularz i kliknij przycisk "Oblicz".

Result: $ 28.53

Miesiąc Poprzedni % Całkowity
1$ 11+10%$ 12.1
2$ 12.1+10%$ 13.31
3$ 13.31+10%$ 14.64
4$ 14.64+10%$ 16.11
5$ 16.11+10%$ 17.72
6$ 17.72+10%$ 19.49
7$ 19.49+10%$ 21.44
8$ 21.44+10%$ 23.58
9$ 23.58+10%$ 25.94
10$ 25.94+10%$ 28.53